Πελαγονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὔφημος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔπορος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔπλοκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔβουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιγόνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικολαΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικήτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικήσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νανοῦς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νάνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐάλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσιμάχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λόλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρατεύας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κότυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοσμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πελαγονία