Πελαγονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντιγόνεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄννα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνάληψις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄλκιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάρθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύμφορος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σευῆρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σέργιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μνασέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μεστίκενα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μένιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ματελίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μᾶρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐφρόσυνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πελαγονία