Φροντῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φροντεῖνος (στις 9 από τις 13 μαρτυρίες)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.257.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15