Μαρσύας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρσυαία (πατρων. επίθ.,  3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Μαρσύαιος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ωρωπός μέσα 2ου αι. π.Χ., Πετράκος 1997, αρ. 326.11 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 18.2· 24.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 360-300 π.Χ., FGrH 135-1366 (= RE (8)· Berve 489) (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ.,  FGrH 135-136 (RE (9))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
88