Νῦσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Nysa (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος μέσα του 2ου αι. π.Χ., ID 1497 (δις)· OGIS 771

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17