Μάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάν[ου]ς; (γεν., ελλην.-αυτοκρ. περ., Θεσσαλία), Manes (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Μάνητος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ.,  Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 73 αρ. 1 (= Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 140 αρ. 223) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
98