Ματρώνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ματρόνα (4ος-5ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ματρούνα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 29 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.547 (3) 212 μ.Χ., IG X.2.1.609.1, 4, 6 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 5ος-6ος αι. μ.Χ. Feissel 1983, 210 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος) αυτοκρ. περ., SEG XLV 756

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45