Μαρκίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Marcion (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ο-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Μαρκείων (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.392 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) 236 μ.Χ., SEG XLVII 911 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25