Μαρῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρεῖνος (σε όλες τις μαρτυρίες (14) μέχρι τον 3ο αι. μ.Χ.: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωνία, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.565.4 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 391

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43