Μακεδόνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μακηδόνιος (4ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., EAM 66.6 (πρβ. SEG L 592 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.429 & BCH 99 (1975), 175-177 (3) ;1ος αι. π.Χ., Παλατ. Ανθ. IX 275· XI 29, 39 (RE (1)· Gow & Page 1968, 2544-55) (4) ;4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 193  (5) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 22 αρ. 15. 156

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24