Μαρκία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρκεία (αυτοκρ. περ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 164 ή 280 μ.Χ., GVI 1317.5  (= Καφταντζής 531) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 262 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.8 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) ;1ος αι. μ.Χ., ILGR 202 (5) Μακεδονία (Εορδαία) ;2ος αι. μ.Χ. ILeukopetra 134.8 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLV 821 (7) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.262 (8) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.284 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66