Νουμήνις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νουμε̄νις (4ος-3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Νουμένις (4ος αι. μ.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 3ος-4ος αι. μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. πίν. 316 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17