Μαξιμιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 239 μ.Χ., ILeukopetra 93.13 (2) Μακεδονία ;4ος αι. μ.Χ., Syringes 1558 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., EAM 64 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.359.3 (= Feissel 1983, 153) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16