Μάγνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 589 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.477 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.710 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος-5ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 634 (= XLIX 701) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29