Μαντώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 156 αρ. R24 & BCH 99 (1975), 178-179 (2) Μακεδονία (Βισαλτία-σημ. Τερπνή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 810 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 90.6 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 56 ή 172 μ.Χ., SEG XXX 600 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.437 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.489 (7) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 852 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.898 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ. IG X.2.1.869  (10) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 605 (11) SEG XXX 606 (12) SEG XXX 613.3 (13) SEG XXIV 579.2 (= Pilhofer 561) (14) 55 ή 171 μ.Χ., SEG XXXIV 676 (15) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2268 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18