Μητρόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μητρόδορος (2ος αι. π.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Ταυρίδα / βυζ. περ., Βιθυνία), Μητρώδωρος (αυτοκρ. περ., Αμοργός), Methrodorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Μητράδωρος (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Metrodorus (2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 202 π.Χ., Πολύβιος 15.24.2 (RE (2)) (2) Μακεδονία < Μίλητος 228 π.Χ., Milet I.3.99.3 (3) Μακεδονία 168 π.Χ., Πολύβιος 29.4.7· 29.11.1· Λίβιος 44.23.10 (RE (3) (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 363.3  (5) 2ος/3ος αι. μ.Χ. , ΕΚΜ 1, Βέροια 27B.10 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., OGIS 220.4, 10 (= IIlion 34·  ICos ED 190, [5]· RE (28)) (7) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.10 (= SEG XLVI 715) (8) 179 π.Χ., SEG XXXI 614.9 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 49-50 αρ. 29) (9) 37 π.Χ., Robert 1936, 44.16 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIa.3 (= Pilhofer 163) (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 66) (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 589 (13) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 613.4 (14-15) Μακεδονία (Πιερίδα-Ακόντισμα) αυτοκρ. περ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 421

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 018