Μέστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Mestus (2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 185 μ.Χ., BCH 24 (1900), 308 (= Pilhofer 592) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594B.4 (= Pilhofer 580) (3) ;2αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 69 αρ. 25 (= Pilhofer 514) (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Σκαπορήνοι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 310 αρ. 3 (= Pilhofer 512) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.468 (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 144 μ.Χ., SEG XXX 599.1 (= Pilhofer 552· πρβ. SEG XXXVII 579) (7) 3 ή 119 μ.Χ., SEG XXXVIII 668 (= Pilhofer 553) (8) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 610 (= Pilhofer 538) (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.16 (10) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη) 1ος αι. μ.Χ., SEG XVI 405 (11) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.268  (12) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.204

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22