Ὀνησίμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Onesime (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ωνησίμη (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ., Κάλυμνος), Ὀνησείμη (2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ὀνησήμη (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ὀνεσίμη (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 160-180 μ.Χ., SEG XLVII 974 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 549 & XXXV 1846 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85