Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Σωστρατίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σῶσπις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιμένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιβία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στρατονίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωζομένη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σχοινᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύνετος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύνεσις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Συνέρως Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύμφορος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια