Σωστρατίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄στρατίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.37

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12

Γεωγραφική διασπορά: