Σωσιπάτρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Sosipatra (αυτοκρ. περ., Ήπειρος), Σωσειπάτρα (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 238 μ.Χ., ILeukopetra 87.9 (2) 105 μ.Χ., SEG XVII 317.10 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.334 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.11 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.670 & Maia 25 (1973), 200 (6) 191 μ.Χ., IG X.2.1.407.1 (7) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.65.7 (= CCCA VI 197) (8) π. 202-212 μ.Χ., IG X.2.1.578 (ή Λητή) (9) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 98 αρ. 231 (10) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 4 αρ. 3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35