Σύμφορος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσύνφορος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Symporus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Symphorus  (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δαλματία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Σικελία, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Σύνφορος (αυτοκρ. περ., Αμοργός, Πάρος, Κως, Αθήνα, Βοιωτία, Βιθυνία, Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Λέσβος / 2ος αι. μ.Χ., Χίος, Εύβοια, Αθήνα, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Μυσία, Ιωνία, Θάσος, Αθήνα, Βοιωτία και στο εξής συχνότατα), Sumphorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Σύφορος (;3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 330.1, 5 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 408 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.13 (4) 211 μ.Χ., ILeukopetra 59.3 (5) 311 μ.Χ., ILeukopetra 117.2 (6) Μακεδονία (Βοττίαια-Τύρισσα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 828 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος αι. μ.Χ., AE 1932, Χρον. σ. 2 αρ. 23 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 14206.12.5 (= Pilhofer 407) (9) αυτοκρ. περ., CIL III 7341 (= Pilhofer 463) (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.396.3 (11) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262II.8  (12) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814I.18 (13) 3ος αι. μ.Χ., ISamothrace 58.4 (14) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1001 (15) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1008.1 (16) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.295  (17) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 194 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
216