Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Σιλβανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σιλβάνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεύθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεραποῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεκούνδιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεγοῦννος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σάτυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σαπφώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σαμβατίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σαμβατίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σαδάλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σαβῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μύρισμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μυλλέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μυγδονία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μουστιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μόσχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μοσχίνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μόνιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια