Σωζομένη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Sozomene (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Σοζομένη (3ος αι. μ.Χ., Βέροια / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Σωζωμένη (3ος αι. μ.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 400.6 (= GVI 107) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 179 μ.Χ., IG X.2.1.595 & SEG XXXVIII 697 (3) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.471A (πρβ. BCH 97 (1973), 589) (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.823 (πρβ. BCH 98 (1974), 556 σημ. 16) (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 117/II 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16