Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ποθείνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πλουτιάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλευρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πιθάνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πιερίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πιέρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πευκόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετρώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετρωνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πέτρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετραῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περσεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πελειγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παῦλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πατερῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασιθέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια