Σωσθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσσθένης (3ος αι. π.Χ., Βέροια), Sosthenes (1ος/2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 279-278 π.Χ., Ιουστίνος 24.5.12-16, 2· Πορφύριος Τύρου, FGH 260 F 3.10· 31· Διόδωρος 22.4 (RE (2)) (2) 1ος αι. μ.Χ., Προς Κορινθίους 1.1 (πρβ. Ευσέβιος, Gow & Page 1965, i 12) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.23 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) μετά το 346 π.Χ., Syll3 267A.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
108