Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παρθενόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρασκευή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παπποῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάνταυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παντακιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάννυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παννυχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παμφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παλάμανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παιδέρως Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώταιρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια