Συνέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sineros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Syneros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ήπειρος / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 309.3 (2) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.2.235

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26