Σύνετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Synethus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Synetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 348 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25