Στράτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Στράτο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία), Strato (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Στράτωνος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος-2ος αι. π.Χ., IG IX.2.1185 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 259 π.Χ., PCZ 59003.7, 18 (3) Μακεδονία < Μίλητος 228 π.Χ., Milet I.3.99.3 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 216-214 π.Χ., PHamb 189.7, 12-13, 15, 17, 21, 31 και πίσω (= BGU 1958· 1265.7) (5) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 1, 3, 4 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.24 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) μέσα του 1ου αι. π.Χ., RE (16) (ή Ήπειρος) (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 149 (9) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 173 (10) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.11 (11) ;4ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 498 (12) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 265 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 73 αρ.  12.2 & ΑΔ 8 (1923), 267 (13) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.28 (14) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.51 (15-16) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.75, 77 (17) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.21-22 (18) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., RPh 1937, 325 αρ. 6A.7 (19) ελλην. περ., SEG XXXIV 609 (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Kazarow 1938, 419 (21) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.4 (22) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.32 (23) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.90.2 (24) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 599 (25-26) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., ΕΑΜ 186II.48, 49  (27) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., ΕΑΜ 187.17 (28) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 6/II  (29) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 3ος αι. π.Χ., Klio 52 (1970), 61 αρ. 13 (30) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) 4ος αι. π.Χ., ΑΕ 1938, 58 (31) Μακεδονία (Πιερίδα-Οισύμη, Ημαθία) ;254 π.Χ., SGDI 2600.2 (32) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1938, 92 αρ. 1.3 (33) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς)  π. 370-367 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ, 58-62 αρ. 90-93· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 (34) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα 4ος αι. π.Χ., IG II2.10027 (35) ;352 π.Χ., TAPA 62 (1931), 50 αρ.  3.7 (36) ;352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.13 (37) 350 π.Χ., SEG XXXIX 617 (38) Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.7 (39) ;351 π.Χ., SEG XXXVII 575.4 (40) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;359-357 π.Χ., SEG XXXVIII 662.9 (41) π. 240-220 π.Χ., SEG XXXVII 558.3· Ποικίλα σ. 141 (42-43) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671.5, 7-8 (44) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671.10· XL 553.6                          

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
703