Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μεδία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μεγέθιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ματερώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μασκελλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρτύριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρσύας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μᾶρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκελλῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαξιμώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαμαρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μακρόβις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδών Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδονία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρέστης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνησιφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνήσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια