Σωγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄ιγένε̄ς (αρχές 5ου αι. π.Χ., Αθήνα), Σο̄γένε̄ς (τέλη 5ου αι. π.Χ., Αθήνα), Σογένε̄ς (4ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Ζωγένης (3ος-2ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος  215 π.Χ., SB 6283.8 κλπ. (2-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.21, 33

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83