Σωσιβία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσυβία (αυτοκρ. περ., Κεφαλληνία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 368 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15