Σωκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄κράτε̄ς (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σο̄κράτης (4ος-3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σοκράτης (4ος αι. π.Χ., Θάσος / 3ος αι. π.Χ., Λυδία), Socratu (γεν;, αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Socrates (αυτοκρ. περ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δέγμη;) 3ος/2ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 139 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 271 (3) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.24 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG L 614.1 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 74-75 αρ.  32 (= ASAA NS 1-2 (1939-40), 214 & 218· Pilhofer 508 (6) μετά το 346 π.Χ., Syll3 267A.2 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) π. 334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.12.7· 1.14.1· Κούρτιος 4.5.9 (= Berve 732) (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 220-230 μ.Χ., SEG XLVIII 855 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
704