Σωσιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sosigenes (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 200 (2) αυτοκρ. περ., ΕΚΜ 1, Βέροια 112 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 196 μ.Χ., IMS II 53IIa.56 (= CIL III 14507· ZPE 146 (2004), 216-220  (4) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911,  133-134 αρ.  36.95 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς)  2ος αι. π.Χ., SEG XLII 560 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
210