Πασιθέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πασειθέα (Δίον)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;171-208 μ.Χ., ILeukopetra 130.2 (2) 277 μ.Χ., ILeukopetra 112.1 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 814 (πρβ. XLVIII 876)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: