Περσεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Perseus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 212-165 π.Χ., RE (5)· Beloch, GG IV (2), 139-142 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.18  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25