Πετρωνία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πετρουνία (βυζ. περ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  169.4 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 23  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.463.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7