Πιθάνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pitane (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Pithane (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Πειθάνη (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  310.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13