Πευκόλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Peucolaus (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Μεσήμβρια 4ος αι. π.Χ., IGB I2 349  (2) Μακεδονία 330 π.Χ., Κούρτιος 6.7.15· 6.9.5· 6.11.38 (RE (2)· Berve 637 (3) Μακεδονία 329 π.Χ., Κούρτιος 7.10.10 (RE (1)· Berve 636) (4) Μακεδονία 323 π.Χ., Ψευδο-Καλλισθένης 3.32.5 (RE (3)· Berve 638)  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXVI 781 (= XXXV 781) (6) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 787 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 158 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12