Περιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Περιγένευς (γεν.:, 2ος αι. π.Χ., Ιωνία), Περιγένεις (1ος αι. π.Χ., Μυσία), Περειγένης (1ος αι. μ.Χ., Θήβα), Perigenes (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Αίγυπτος 3ος-2ος αι. π.Χ., SEG XXVI 1770 (2) Μακεδονία < Ωρωπός ;216 π.Χ., IG VII.313.1 (= Πετράκος 1997 90 (3) Μακεδονία < Δελφοί 158 π.Χ., SGDI 1880.4-5, 8 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  331.1 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 90 π.Χ., SEG XLVIII 716 ter, 3, 8 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.81· 95-96 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
199