Παῦλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Παῦλλα (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  448.6 (= Feissel 1983, 61)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 19 (1895), 112 αρ. 3 (= Καφταντζής 585) (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 46

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74