Πιέρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πειέρεις (3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  365 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.220.4  (3) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.214.20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3