Παρμενίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παρμενείδης (2ος αι. π.Χ., Λυδία, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 3ος αι. μ.Χ., Φωκίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.13 (2) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.186.4-5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13