Ποθείνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pothine (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ποθίνη (2ος αι. μ.Χ., Βέροια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κέρκυρα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  330.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9