Πετρώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πετρόνιος (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  274 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 224 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 70 αρ. 1.4· BCH 102 (1978), 622-623  (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αυτοκρ. περ., EAM 28 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 166 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19