Βασιλική

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 579 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα, ελλην.-αυτοκρ. περ. Τελευταία μαρτυρία από τη Θράκη τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.