Βάσσιλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Bassilla (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια)  2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 396.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 324

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η αναφορά από την Κάτω Ιταλία (Καμπανία) την αυτοκρ. περ.

Γεωγραφική διασπορά: