Βελισάριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Belesario (γεν., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 452 (= Feissel 1983, 75 = Martindale 1992 (2)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Martindale 1992 (2) 

Σχόλια: 

Λατινικής προέλευσης. Μοναδικής αναφοράς. Όνομα στρατηγού του Βυζαντίου επί Ιουστινιανού Α΄. Πρωιμότερη αναφορά στην Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο. Τελευταία αναφορά στη Βέροια τον 6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: