Βενοῦστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βενοῦσστα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Βέροια), Βενῦστα (αυτοκρ. περ., Πάρος)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 235

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Σικελία τον 1ο αι. π.Χ. Όνομα θεραπαινίδας. Υπάρχει και το αντίστοιχο ανδρικό, Βενοῦστος.

Γεωγραφική διασπορά: